REFERENTNA LISTA NAŠIH PARTNERA

 

Održavanje i trgovina VOĐINAC d.o.o. je moderno i efikasno servisno-trgovačko-uslužno privatno poduzeće koje je spremno u najkraćem roku i kvalitetno odgovoriti na  zahtjeve tržišta.

Bez obzira radi li se o popravcima i održavanju Mercedes – Unimog vozila ili drugih radnih strojeva i osobnih automobila ili se radi o nabavci potrebnog vozila, radnog stroja ili odgovarajuće opreme odnosno rezervnih dijelova, dugogodišnjim kvalitetnim i stručnim radom tijekom vremena uspostavili smo brojne kvalitetne poslovne odnose s brojnim pojednicima i renomiranim hrvatskim tvrtkama.

Zadovoljne stranke najbolja su referenca.

CESTE KARLOVAC d.d. • • • CESTE RIJEKA d.o.o. • • • CESTE SISAK d.o.o. • • • CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE d.o.o. • • • CESTA d.o.o., Pula • • • CESTING d.o.o., Osijek • • • EGIS ROAD OPERATION CROATIA d.o.o. • • • HRVATSKE AUTOCESTE ODRŽAVANJE I NAPLATA CESTARINE d.o.o. • • • ISTARSKE CESTE d.o.o., Pula • • • KOMUNALAC KONJŠČINA d.o.o. • • • KOMUNALAC d.o.o., Opatija • • • KOMUNALAC d.o.o, Samobor • • • KOMUNALNO GOSPODARSTVO BISTRA d.o.o. • • • LIKA CESTE d.o.o., Gospić • • • OPĆINA BRDOVEC d.o.o. • • • PZC VARAŽDIN d.d. • • • PZC CESTOGRADNJA d.o.o., Koprivnica • • • PZC BJELOVAR d.o.o. • • • RO-TEHNOLOGIJA d.o.o., Opatija • • • TEGRA d.o.o., ČAKOVEC • • • UNIKOM d.o.o., komunalno gospodarstvo Osijek • • • ZAPREŠIĆ d.o.o., komunalno gospodarstvo Zaprešić • • • ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.